Játékszabályzat – FOCUS INGATLAN karácsonyi rajzverseny, Veled a középpontban!

Nyereményjáték szabályzat

1. A Játék megnevezése, szervezője:
Vállalkozás neve: FOCUS INGATLAN Kft.
Székhelyünk: Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 7, 6000
Adószám: 26786210-2-03
későbbiekben: „Szervező” által meghirdetett

„FOCUS INGATLAN karácsonyi rajzverseny” nyereményjátékra, továbbiakban „Játék” vonatkozik az alábbi meghatározott feltételekkel:

2. A Játék leírása és a Nyereményjátékban résztvevő személyek:
Játék időtartama:
Szavazni lehet, 2021. december 6 – 2021. december 20-ig.

A résztvevő a játékban való részvétellel hozzájárul személyes adatainak a játékhoz szükséges mértékű kezeléséhez.

2.1. A Játékban nem vehetnek részt:
A szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és szervezetek tulajdonosai, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozó.

 

 1. A Játék leírása, menete, részt vételi feltétele:
  A Játékban részt vehet minden 2. pont szerinti személy (a továbbiakban Játékos), aki a játék időtartama alatt a következők szerint jár el.

Játékfelhívás:
Szeretnéd megnyerni a szezon legmenőbb karácsonyi ajándékait? Akkor ez most Neked szól!

Karácsonyi témájú rajzversenyünkre várjuk a gyermekek rajzait, az ünnepi otthonról, vagy az otthonhoz köthető karácsonyi tevékenységekről.

A gyerekek műveit 2021. november 30-ig várjuk elektronikus formában (jó minőségű fényképként vagy szkennelve) a rajzverseny@focusingatlan.hu e-mail címre.

Az e-mailben szerepeljen a rajz készítőjének/készítőinek neve, életkora, illetve egy szülői-kapcsolattartói telefonszám.

A rajzversenyre való nevezési felső korhatár: betöltött 15. életév.

Rajzot készíteni lehet egyénileg, vagy csoportosan (pl.: testvérek együtt), de a csoportos nevezés esetén is egy ajándék nyerhető.

Egy résztvevő csak egy rajzzal nevezhet.

A beküldött rajzok díjazása oldalunk látogatóinak szavazatai alapján történik majd, az alkotásokra érkezett like-ok mennyisége számít.

Szavazni 2021. december 6-20-ig lehet. Szavazni bármely facebook felhasználó tud, a rajzverseny albumban feltöltött képek bármelyikére nyomott like-al.

Egy facebook felhasználható több képet is like-olhat, több versenyző munkájára is leadva ezzel szavazatát.

Ajándékátadás: 2021. december 22. 17.30h (az irodánkban), hogy az ajándék biztosan a fa alá kerülhessen.

A rajzversenyt a FOCUS INGATLAN a Facebook közösségi oldalon keresztül bonyolítja le, de a Facebooktól független játékként hirdeti meg.

Egy személy a játékban csak egy alkalommal vehet részt. A Nyeremények más tárgyra vagy készpénzre nem válthatók.

 

4.1. Nyeremények és sorsolás időpontja:
Sorsolás: 2021. december 21.
Nyeremény:

 1. díj: Xbox One játékkonzol – a Kecskeméti Konzolkirály támogatásával
 2. díj: Xbox One játékkonzol – a Kecskeméti Konzolkirály támogatásával
 3. díj: Minecraft iskolatáska csomag
 4. díj: 15.000 Ft értékű Decathlon utalvány

 

A Szervező vállalja, hogy a nyereményhez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő, adó és járulékfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, a hatályos magyar jogszabályokban megfelelően.

 

4.2. A nyereménysorsolás menete:
A játék nyereménysorsolásra a FOCUS INGATLAN Kft. irodájában (Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 7, 6000) kerül sor a 4.1. pontban említett időpontban. A sorsolás nem nyilvános, annak eredményét a Szervező a közösségi médiában használt kommunikációs csatornáin adja közre.

4.3. A nyertesek értesítése:
A sorsolás napján emailben.

 

 1. Adatvédelem, adatkezelés:
  A Játékban való részvétel önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg automatikusan megtörténik.Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra:
  a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, továbbá a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilván tartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával.
 2. b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Szervező marketing tevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartása, kezelje, felhasználja a
  mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az Infotv. betartásával.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a
Szervezőnél a fenti elérhetőségeken. Ezen kívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

 1. Egyéb rendelkezések:
  A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja.

Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja a jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook / Instagram semmilyen formában nem támogatja, azokkal összefüggésbe nem hozható.

fb-share-icon

Compare listings

Compare